Participa Buñol

Tornar

Utilitza-ho al teu municipi

Utilitza-ho al teu municipi lliurement o ajudeu-nos a millorar-lo, és programari lliure.

Aquest Portal de Govern Obert fa servir la aplicació Consul que és programari lliure, amb llicència AGPLv3, això vol dir en paraules senzilles, que qualsevol pot lliurement usar el codi, copiar-lo, veure-ho en detall, modificar-lo, i redistribuir-se al món amb les modificacions que vulgui (mantenint el que altres puguin al seu torn fer el mateix). Perquè creiem que la cultura és millor i més rica quan s'allibera.

Si ets programador, pots veure el codi i ajudar-nos a millorar-lo en aplicació Consul.